Zysk operacyjny wyniósł 0,69 mln zł wobec 1,54 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 45,22 mln zł w 2015 r. wobec 45,98 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2015 r. wyniosła 3,01 mln zł wobec 4,51 mln zł straty rok wcześniej.

Mo-Bruk w kwietniu 2012 roku przeniosła się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Jej głównym biznesem jest przetwarzanie odpadów, grupa zajmuje się także m.in. budową dróg betonowych.