"Zarząd Pfleiderer Grajewo informuje o pozytywnym zaopiniowaniu w dniu 21 marca 2016 przez radę nadzorczą wniosku dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015 w części stanowiącej kwotę 64 701 007 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 1 zł na jedną akcję oraz w pozostałej części na kapitał zapasowy"- czytamy w komunikacie.

Pfleiderer Grajewo odnotował w 2015 r. 112,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 103,26 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 69,11 mln zł wobec 60,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 565 mln zł w 2015 r. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.