"Dla grupy Talanx oczekujemy stabilnego wzrostu przypisu składki brutto, opartego na stałych kursach wymiany. Oczekiwany zwrot na inwestycji nie powinien być niższy niż 3%. Dążymy do osiągnięcia zysku netto na poziomie ok. 750 mln euro przy założeniu, że wszelkie duże straty będą na zakładanych wcześniej poziomach i nie wystąpią istotne zakłócenia na rynkach walutowych i kapitałowych" - podał Talanx w raporcie.

Talanx AG miał 734 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 769 mln euro zysku rok wcześniej, przy składce przypisanej brutto wysokości 31 799 mln euro w porównaniu z 28 994 mln euro rok wcześniej.

Talanx pod koniec 2011 roku przejął TU Europa od grupy finansowej Leszka Czarneckiego, a w 2012 roku kupił Wartę od belgijskiej grupy KBC. Obecnie Talanx bezpośrednio ma w Polsce cztery spółki: TUiR Warta, TUnŻ Warta, TU Europa i TU na Życie Europa oraz pośrednio przez grupę Europa do grupy Talanx należy Open Life. Jest notowany na GPW od kwietnia 2014 r.