W ubiegłym tygodniu rosyjskie rezerwy walutowe zwiększyły się o kolejne 5,8 mld dolarów do 386,9 mld dolarów. Składają się one z dewiz, SDR, rezerw w MFW i złota.

Już w czerwcu 2015 roku Dmitrij Tulin, pierwszy zastępca gubernatora banku centralnego Rosji, powiedział że zamierza zwiększyć rezerwy walutowe do kwoty 500 mld dolarów w ciągu trzech do pięciu lat.

W związku z rekordowo niskimi cenami surowców od których zależy gospodarka Rosji, rząd w Moskwie musiał korzystać ze zgromadzonych pieniędzy i kwota rezerw uległa uszczupleniu.

Do oficjalnych statystyk MFW nie zostały włączone jeszcze Chiny, ale Ludowy Bank Chin poinformował, że zakupił około 320 tys. uncji złota.

Największy sprzedawca była Turcja, który sprzedała około 1,2 miliona uncji, co stanowi ponad 7 procent jej rezerw złota.

Kanada, która znajduje się w top 10 producentów złota, sprzedała się swoich rezerw symboliczne 100 uncji.

>>>Czytaj więcej: Niemcy chcą swoje złoto z powrotem. Amerykańskie skarbce są puste?