Składają się na to obligacje hurtowe o wartości 48,7 mld zł, obligacje detaliczne o wartości 2,6 mld zł, bony skarbowe o wartości 6,5 mld zł oraz obligacje i kredyty na rynkach zagranicznych o wartości 2,9 mld zł. (PAP)