"Zarząd Best informuje, że w pierwszym dniu zapisów, tj. w dniu 12 kwietnia 2016 roku, złożono zapisy na liczbę obligacji serii L3 większą od łącznej liczby oferowanych obligacji serii L3, co powoduje, że w dniu 12 kwietnia 2016 roku wystąpił Dzień Przekroczenia Zapisów w rozumieniu pkt. 38 części "Informacje dotyczące oferty" Ostatecznych Warunków" - czytamy w komunikacie.

W związku z powyższym, okres przyjmowania zapisów na obligacje serii L3 zostaje skrócony, podała także spółka.

"Termin zakończenia przyjmowania zapisów, określony w ostatecznych warunkach na 22 kwietnia 2016 roku, zostaje przesunięty na 13 kwietnia 2016 roku. Zapisy inwestorów, którzy złożyli zapisy na obligacje serii L3 w dniach od 12 kwietnia 2016 roku (włącznie) do 13 kwietnia 2016 roku (włącznie) zostaną proporcjonalnie zredukowane" - czytamy także.

Wcześniej spółka podała, że zaoferuje inwestorom detalicznym 500 000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość nominalna oferowanych obligacji wynosiła 50 mln zł. Odsetki od papierów o zmiennym oprocentowaniu zmiennym równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 3,5% będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.