Szałamacha dodał też, że nie ma planów interwencji na rynku walutowym, a obecny kurs złotego nie jest problemem. W jego opinii presja deflacyjna w Polsce będzie ustępować. Wskazał też, że MF wybiera się na roadshow do Chin w maju.

Minister finansów dodał, że deficyt sektora finansów publicznych w 2017 r. powinien być zbliżony do tegorocznego, planowanego na poziomie 2,8 proc. PKB.

Z wcześniejszych, nieoficjalnych informacji PAP wynika, że w aktualizacji programu konwergencji, którą do końca kwietnia MF przekaże Komisji Europejskiej oraz Radzie Ecofin, resort zapisze wzrost PKB w 2017 r. na poziomie 3,9 proc., w 2018 roku na poziomie 4,0 proc., a w 2019 roku na poziomie 4,1 proc.

W rozmowie z PAP z 22 marca wiceminister finansów Piotr Nowak informował, że pierwsza, pilotażowa emisja w juanie ma wynieść "mniej więcej" 300-500 mln USD.

>>> Czytaj też: Po raz pierwszy od 14 lat jesteśmy gorsi od Węgier. Rentowności polskich obligacji przebiły węgierskie