"Poprawiła się również relacja krótkoterminowego zadłużenia do zadłużenia ogółem o 1,2 punktu procentowego w stosunku do III kwartału 2015 r. i wyniosła 18,3 proc." - napisano w raporcie.

Zgodnie z raportem relacja zadłużenia sektora rządowego przypadającego do spłaty w ciągu roku do oficjalnych aktywów rezerwowych wyniosła 13,8 proc. i w porównaniu do stanu na koniec września 2015 r. poprawiła się o 0,2 punktu procentowego.

"Na koniec IV kwartału 2015 r. relacja zadłużenia zagranicznego ogółem do PKB wyniosła 71,6 proc. i w stosunku do III kwartału 2015 r. poprawiła się o 2,1 punktu procentowego. Relacja zadłużenia zagranicznego netto* do PKB ukształtowała się na poziomie 35,3 proc. PKB i w porównaniu do III kwartałem 2015 r. poprawiła się o 1,3 punktu procentowego" - napisano w raporcie NBP.

* Zadłużenie zagraniczne netto jest różnicą między należnościami zagranicznymi a zadłużeniem zagranicznym brutto. Należności zagraniczne, podobnie jak zadłużenie zagraniczne brutto, nie obejmują stanów kapitałów własnych i reinwestowanych zysków, udziałowych papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych.(PAP)