"W ofercie zostanie zaoferowanych łącznie 16 433 709 akcji oferowanych, w tym: 1 644 000 akcji oferowanych zostanie zaoferowanych inwestorom indywidualnym, 14 789 709 akcji oferowanych zostanie zaoferowanych inwestorom instytucjonalnym" - czytamy w komunikacie

"Ostateczna cena akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych oraz ostateczna cena akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych zostały ustalone w tej samej wysokości, wynoszącej 11,5 zł za 1 akcję oferowaną" - podano także.

Cena maksymalna w ofercie akcji X-Trade Brokers Domu Maklerskiego została wcześniej ustalona na 13 zł za walor.

Oferta publiczna miała objąć nie więcej niż 16,433 mln akcji X-Trade Brokers DM, stanowiących nie więcej niż 14% kapitału i sprzedawanych przez XXZW Investment Group.

Na około 6 maja planowany jest pierwszy dzień notowania akcji na GPW.

X-Trade Brokers DM S.A. prowadzi działalność maklerską i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy.

(ISBnews)