MOL dokonał wyceny tych papierów 21 kwietnia. Zapowiadał wówczas ich emisję na ten tydzień.

Rentowność tych papierów ustalono na 2,75%, a roczny kupon - na 2,625%, podała spółka.

Obligacje te będą notowane na giełdzie w Dublinie.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 5 rafinerii). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)