Takiej decyzji BoJ oczekiwali analitycy biorący udział w ankiecie Bloomberga.

Bank Japonii utrzymał stopę procentową na poziomie -0,1 proc. Bank wprowadził ją podczas swojego posiedzenia w styczniu.

Japońskie banki, które udzieliły pomocy kredytowej wyspie Kiusiu, dotkniętej niedawno trzęsieniem ziemi, otrzymają ulgę z powodu ujemnych stóp procentowych. (PAP)