"Wypłacenie dywidendy w powyższej wysokości będzie wymagało przeznaczenia na tą dywidendę:
a) całego wypracowanego w 2015 roku zysku w wysokości 11 397 120,34 zł oraz
b) kwoty 3 977 110,46 zł pochodzącej z kapitału zapasowego spółki Erbud" - czytamy w komunikacie.

Zysk przeznaczony do wypłaty tytułem dywidendy wynosi 1,20 zł na każdą akcję uprawniającą do udziału w dywidendzie. Do dywidendy uprawnionych jest 12 811 859 akcji, podano także.

"Zarząd informuje, iż lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2015 r. ustalona zostanie na dzień 17 maja 2016 r. Termin wypłaty dywidendy ustalony został na dzień 2 czerwca 2016 r." - czytamy także.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2015 r. miała 1 763,28 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)