Składają się na to obligacje hurtowe o wartości 36,0 mld zł, obligacje detaliczne o wartości 2,4 mld zł, bony skarbowe o wartości 6,5 mld zł oraz obligacje i kredyty na rynkach zagranicznych o wartości 3,0 mld zł.(PAP)