"Na rynkach finansowych nadal panuje duża zmienność, choć sytuacja wydaje się powoli stabilizować - w I kwartale wzrosły wszystkie główne indeksy warszawskiej giełdy. Wśród inwestorów rośnie apetyt na ryzyko, co dobrze wróży rynkowi funduszy inwestycyjnych. Jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, co mogłoby mieć negatywny wpływ na wyniki spółki, to wszystko wskazuje na to, że mamy szansę na utrzymanie tempa rozwoju" - powiedział Osiecki, cytowany w komunikacie.

Dodał, że zysk netto wypracowany w I kwartale 2016 r. jest zadowalający, a co ważniejsze - spółce udaje się utrzymać jego wzrost na poziomie zbliżonym, jak w 2015 r., który zakończył się rekordowymi wynikami.

Altus TFI odnotowało 16,68 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2016 r. wobec 11,68 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 71,08 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 35,65 mln zł rok wcześniej.

Spółka wyjaśniła, że dynamiczny wzrost przychodów jest efektem napływów nowych środków od klientów inwestujących w certyfikaty niededykowanych funduszy zamkniętych oraz przejęcia w tym roku kilku funduszy.

Na koniec marca br. Altus TFI zarządzało 10,26 mld zł aktywów w tym 8,38 mld zł zgromadzonych w 73 funduszach inwestycyjnych oraz 1,88 mld zł w ramach usługi asset management.

Od początku 2016 r. wartość aktywów netto zwiększyła się o 971,11 mld zł, a w skali roku o 2,47 mld zł.

"Wypracowany wzrost aktywów można uznać za w pełni satysfakcjonujący i daje on również mocną podstawę do wypracowania dobrych wyników finansowych w kolejnych kwartałach 2016 r." - podkreślił Osiecki.

Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

(ISBnews)