"Potwierdzę to, co deklarowaliśmy pod koniec ubiegłego roku. Marża odsetkowa netto w pierwszym kwartale, który zazwyczaj jest najsłabszy w roku pozostała stabilna. Podtrzymujemy, że ta marża ma szansę się poprawić o 10 punktów bazowych do końca roku przy wzroście portfela kredytowego z większym udziałem kredytów consumer finance, stabilnym portfelem hipotek. Mamy też nadzieję na lepszą sprzedaż produktów dla małych i średnich firm" - powiedział Drabikowski podczas konferencji prasowej.

Wynik z odsetek wzrósł o 10,9% r/r do 1,85 mld zł w I kw. Marża odsetkowa netto wyniosła 3,12% w I kw. i nie zmieniła się porównaniu z IV kw. ub. roku. W ujęciu zannualizowanych marża wyniosła 3,08% na koniec I kw. wobec 3,36% rok wcześniej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)