Skarbiec Holding 

Skarbiec Holding odnotowało 2,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego spółki zakończonego 31 marca br., wobec 9,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Akcjonariusze Redan zdecydują w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na żądanie Radosława Wiśniewskiego, Piengjai Wiśniewskej, Teresy Wiśniewskiej, Redral i Ores kontrolujących łącznie 60,08% kapitału spółki.>>>>  

PZU 

PZU odnotowało 486,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 941,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

PZU zamierza przedstawić rekomendację dotyczącą podziału zysku za 2015 rok w ciągu dwóch tygodni, zaś na początku września zaprezentuje nową politykę dywidendową, poinformował wiceprezes Sebastian Klimek.>>>> 

PZU chce utrzymać trend spadku kosztów operacyjnych, które w I kw. br. zmniejszyły się o 8,1% w skali roku, poinformował wiceprezes Sebastian Klimek.>>>> 

PZU oczekuje poprawy wyniku zysku netto w II kwartale w porównaniu z I kwartałem, poinformował wiceprezes Sebastian Klimek.>>>>  

PGE 

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 870 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1 095 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zaprezentuje w III kw. wyniki przeglądu strategii, którego celem jest m.in. poprawa efektywności, poinformował prezes Henryk Baranowski.>>>>  

Polska Grupa Energetyczna (PGE) spodziewa się, że wynik EBIDTA segmentu energetyka odnawialna będzie w 2016 r. "płaski" w stosunku do 2015 r., podała spółka.>>>> 

Produkcja netto energii elektrycznej w Polskiej Grupie Energetycznej (PGE) spadła o 9% do 13,2 TWh w I kw. 2016 r., zaś sprzedaż do odbiorców końcowych wzrosła o 9% do 39 TWh, podała spółka.>>>>  

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zamierza utrzymać politykę dywidendową w obecnym kształcie, a rekomendację w sprawie wypłaty dywidendy przedstawi w najbliższym czasie, poinformował prezes Henryk Baranowski.>>>>  

Polska Grupa Energetyczna (PGE) przygląda się wielu projektom budowy nowych mocy, ale nie podjęto jeszcze decyzji w sprawie inwestycji w żaden z nich, poinformował prezes Henryk Baranowski.>>>>  

Cyfrowy Polsat 

Cyfrowy Polsat odnotował 178,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto (ogółem) w I kw. 2016 r. wobec 170,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Cyfrowy Polsat stawia sobie za cel wygenerowanie 1,2-1,4 mld zł wolnych przepływów gotówkowych (FCF) w tym roku, co daje potencjał do powrotu do regularnych wypłat dywidend, poinformował członek zarządu ds. finansowych Tomasz Szeląg.>>>>  

Cyfrowy Polsat podtrzymuje plan pozyskania kolejnych 400 tys. klientów programu smartDOM w tym roku do łącznie 1,4 mln klientów, poinformował prezes Tobias Solorz.>>>>  

PKP Cargo 

Akcjonariusze PKP Cargo zdecydowali o pokryciu z zysków lat przyszłych straty netto poniesionej w roku 2015 oraz o niewypłacaniu dywidendy, podała spółka.>>>>  

Bank BPH 

Bank BPH odnotował 197,87 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2016 r. wobec 4,47 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.>>>>  

Midas 

Midas odnotował 9,47 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 33,9 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Ciech 

Ciech odnotował 102,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 52,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

GTC 

GTC odnotowało 71,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 34,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

MCI Capital 

MCI Capital odnotował 64,48 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2016 r. wobec 47,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Neuca 

Neuca odnotowała 35,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 32,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Robyg 

Robyg odnotował 14,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 16,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

CD Projekt 

CD Projekt odnotował 32,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 5,22 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Ergis 

Ergis odnotował 6,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 7,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Na razie biznes Ergisu idzie nieco lepiej niż w roku minionym, ale wyjątkowo dobry II kw. 2015 powoduje, że w wyniku wysokiej efektu bazy analogiczny okres tego roku może być nieco słabszy, poinformował prezes Tadeusz Nowicki. Jednak brak podobnych jednorazowych "wyskoków" w kolejnych kwartałach nie oznacza, że wynik całego roku będzie gorszy.>>>> 

PA Nova 

PA Nova odnotowała 6,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 4,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

P.A. Nova oczekuje, że przychody z usług budowlanych, deweloperskich i projektowych będą w pozostałej części roku rosnąć w stosunku do I kw., gdy wyniosły 11,5 mln zł, , poinformowała prezes Ewa Bobkowska. Przychody z najmu pozostaną natomiast stabilne w następnych kwartałach, na poziomie podobnym, jak w pierwszych trzech miesiącach roku, gdy sięgnęły 18,2 mln zł.>>>>  

P.A. Nova chce, by za około rok park handlowy planowany przy Galerii Galena w Jaworznie był otwarty, poinformowała prezes Ewa Bobkowska. Spółka rozważa też budowę kolejnej galerii handlowej, o powierzchni do 20 tys. m2.>>>> 

Selvita  

Portfel zamówień Selvity na 2016 r. wynosi obecnie 42,4 mln zł i jest o 13% wyższy niż rok wcześniej. Backlog komercyjny (nie zawierający dotacji) wynosi 32,4 mln zł i jest o 39% wyższy r/r, podała spółka.>>>>  

Selvita odnotowała 2,34 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Backlog Selvity na 2016 rok wynosi obecnie 42,4 mln zł (wzrost o 13% r/r), w tym backlog komercyjny (bez uwzględnienia grantów) sięga 32,4 mln zł i jest wyższy o 39% w skali roku. Celem spółki jest dalszy dynamiczny wzrost w segmencie usług, co pozwoli zachować rentowność, poinformował wiceprezes Bogusław Sieczkowski.>>>>  

Mabion 

Mabion odnotował 2,12 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2016 r. wobec 1,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Asbis 

Asbis odnotował0,4 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 12,4 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Asbis podtrzymuje swoje szacunki finansowe na ten rok po wynikach za I kwartał, poinformował prezes Siarhei Kostevitch.>>>> 

Awbud 

Awbud odnotował 0,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Redan 

Redan odnotował 6,42 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 5,67 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Pozbud T&R 

Pozbud T&R odnotował 2,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 2,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

LPP 

LPP odnotowało 65,58 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 37,34 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

LPP spodziewa się w tym roku spadku marży brutto o ok. 2 pkt proc. r/r, choć jednocześnie liczy na poprawę sprzedaży w sklepach porównywalnych w ujęciu rocznym, podała spółka. Cel na ten rok to wzrost powierzchni sklepów o 10% (wobec wcześniej planowanego wzrostu o 11-13%). LPP planuje też zmniejszyć w tym roku capex o 20% r/r do ok. 390 mln zł.>>>> 

LPP otworzy w tym roku tysięczny sklep w Polsce, a koniec roku planuje zamknąć liczbą 1 017 w kraju i 1 713 na świecie, poinformował ISBnews/ISBhandel wiceprezes spółki Przemysław Lutkiewicz.>>>> 

Tauron Polska Energia  

Produkcja energii elektrycznej Taurona Polskiej Energii spadła o 2% r/r do 4,31 TWh w I kw. 2016 r., podała spółka. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych spadła o 24,1% do 0,41 TWh.>>>> 

Tauron Polska Energia odnotował 323,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 502,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Tauron Polska Energia spodziewa się, że Nowe Brzeszcze Grupa Tauron (NBGT) będzie nadal przynosić stratę na poziomie EBITDA w 2016 r. a rentowność może osiągnąć dopiero w 2017 r, poinformował wiceprezes Marek Wadowski.>>>>  

Tauron Polska Energia chce w tym miesiącu dopiąć umowę standstill z bankami finansującymi wspólną z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG) inwestycję w elektrociepłownię Stalowa Wola, by potem uzgodnić z nimi restrukturyzację finansowania, poinformował wiceprezes Marek Wadowski.>>>>  

Tauron chce wzmocnić nadzór nad inwestycją w elektrownię Jaworzno III, analizuje wydzielenie jej poza bilans, możliwość ewentualnego podniesienia kapitału i pozyskania inwestora, poinformowali przedstawiciele spółki.>>>>  

Kerdos Group  

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych otworzył w stosunku do spółki Kerdos Group postępowanie sanacyjne, podała spółka.>>>>  

CCC 

CCC odnotowało 19,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 6,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Astarta Holding 

Astarta Holding odnotowała 18,79 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 28,89 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

AmRest Holdings 

Akcjonariusze AmRest Holdings zdecydują o przeznaczeniu zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015 w wysokości 647 tys. zł na podwyższenie kapitału zapasowego, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 7 czerwca. >>>> 

Wilbo 

Wilbo odnotowało 5 tys. zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2016 r. wobec 39 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Polenergia 

Polenergia ma projekty o łącznej mocy 258 MW przygotowane do udziału w pierwszej aukcji na podstawie znowelizowanej ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Spółka zamierza zdefiniować priorytety strategiczne po zmianach w prawie dotyczącym jej obszaru działalności, poinformował wiceprezes Jacek Głowacki.>>>>  

Polenergia odnotowała 36,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 26,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Synthos 

Synthos odnotował 50 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Multimedia Polska 

Multimedia Polska odnotowały 10,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 11,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

PCC Intermodal 

PCC Intermodal odnotowało 0,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

BGŻ BNP Paribas 

BGŻ BNP Paribas odnotował 31,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 14,52 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.>>>>  

Wawel 

Wawel odnotował 26,18 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2016 r. wobec 27,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

WDX

WDX odnotował 1,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 2,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Erbud 

Erbud odnotował 7,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 5,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

ABC Data 

ABC Data odnotowała 7,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 12,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

ABC Data planuje otwarcie kolejnego nowego centrum dystrybucyjnego na Węgrzech pod koniec maja br., zapowiedziała prezes spółki Ilona Weiss. Spółka zakłada także wzrost liczby obsługiwanych klientów do 10 tys. w Polsce i tyle samo w regionie do końca 2018 r.>>>> 

ES-System 

ES-System odnotował 0,44 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,47 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Alior Bank,  Bank BPH 

Alior Bank podtrzymuje zamiar konsolidacji polskiego rynku bankowego, ale obecnie 100% uwagi koncentruje na transakcji przejęcia Banku BPH, poinformował prezes Wojciech Sobieraj.>>>>  

Alior Bank chce osiągać wynik z prowizji na poziomie ok. 90 mln zł kwartalnie w tym roku, poinformował prezes Wojciech Sobieraj.>>>> 

Alor Bank spodziewa się, że może przekroczyć konsensus rynkowy zysku netto za 2016 rok w wysokości 322 mln zł. Po wynikach za pierwsze półrocze br. bank może zrewidować ten wynik w górę, wynika ze słów prezes Wojciecha Sobieraja.>>>>  

Alior Bank odnotował 80,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 91,22 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.>>>>  

Toya 

Toya przystąpiła do negocjacji, aby określić warunki brzegowe transakcji objęcia nowej emisji akcji producenta urządzeń telekomunikacyjnych MaxCom, podała spółka.>>>>  

FO Dębica

Firma Oponiarska Dębica odnotowała 28,92 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2016 r. wobec 35,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Miraculum  

Miraculum odnotowało 1,02 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2016 r. wobec 0,31 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Miraculum podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia warunków emisji obligacji serii AG, poinformowała spółka. Cel emisji obligacji nie został określony, a łączna wartość obligacji wynosi 4,5 mln zł, podano także.>>>>  

Unified Factory 

Unified Factory ma list intencyjny z partnerem branżowym w sprawie zawiązania spółki w celu wprowadzenia na rynek amerykański i kanadyjski należących do Unified Factory rozwiązań technologicznych klasy Customer Service Automation (CSA), poinformował prezes Maciej Okniński.>>>>  

Cognor 

Zdaniem zarządu Cognor cena oferowana w wezwaniu ogłoszonym przez PS Holdco nie odpowiada wartości godziwej spółki z finansowego punktu widzenia, poinformowała spółka.>>>>  

Krka 

Krka odnotowała 40,13 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 55,12 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Cele Krka na poziomie grupy na 2016 r. obejmują 1 210 mln euro sprzedaży wobec 1 164,6 mln euro w 2015 r. i 160 mln zysku netto wobec 158,2 mln euro rok wcześniej, podała spółka.>>>>  

Grupa HubStyle 

Grupa HubStyle wprowadziła do swojego portfolio ostatni zapowiedziany na ten rok brand, poinformowała spółka. Freakylicks to skierowany do dziewcząt, międzynarodowy brand skupiający się na modzie ulicznej, podano także.>>>>  

PKO BP 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła PKO Bankowi Polskiemu m.in. zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie co najmniej 50% zysku wypracowanego w 2015 r., podał bank. Bank spełnia jednak kryteria kwalifikujące do wypłaty dywidendy.>>>>  

Gorenje 

Gorenje rozpoczęło produkcję swoich pierwszych zmywarek do naczyń pod własną marką. Do 2020 r. chce produkować 300 tys. sztuk rocznie w zakładzie w Velenje.>>>>  

Midven 

Dansk Soft - spółka zależna Midvena - pozyskała kontrakt w branży ubezpieczeniowej w Skandynawii. To już kolejna umowa firmy informatycznej z trójmiasta, która do tej pory realizowała projekty dla firm na 5 zagranicznych rynkach, poinformował Midven.>>>> 

Amica Wronki   

Wiceprezesi Amiki Wronki: ds. handlu i marketingu Andrzej Sas oraz ds. zakupów i logistyki Tomasz Dudek nie zamierzają zgłaszać swojej kandydatury do składu zarządu na kolejną kadencję, podała Amica w osobnych komunikatach. Według spółki, nie będzie to miało wpływu na jej funkcjonowanie.>>>>  

Grupa Kęty   

Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydowali o dywidendzie za rok 2015 w kwocie 170,166 mln zł, co da wypłatę w wysokości 18 zł na akcję, podała spółka.>>>>  

Kogeneracja 

Organizacje związkowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja wszczęły spór zbiorowy w skutek odrzucenia ich żądań ws. wynagrodzeń przez pracodawcę, podała spółka.>>>>  

Unibep, Murapol 

Spółka zależna Unibepu - Unidevelopment (sprzedający) wraz z UNIDE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych i Wola House zawarły z Murapol Projekt sp. z o.o. PP sp. k., jako kupującym, umowę sprzedaży wszystkich udziałów Wola House wraz z subrogacją zobowiązań spółki Wola House, podał Unibep. Wola House jest użytkownikiem działki w Warszawie, na której miała być realizowana inwestycja biurowa.>>>>  

Bank Pekao   

Akcjonariusze Banku Pekao zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 16 czerwca o przeznaczeniu części zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015 w wysokości 2,28 mld zł na wypłatę dywidendy, co da wypłatę w wysokości 8,70 zł na akcję, wynika z projektów uchwał.>>>>