Zysk operacyjny wyniósł 1 123 mln zł wobec 1 416 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 1 822 mln zł wobec 2 202 mln zł w I kw. 2015 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 133 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 7 553 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 173 mln zł wobec 198 mln zł zysku rok wcześniej.
"W I kwartale 2016 roku Grupa PGE funkcjonowała na rynku wywierającym presję na wynik finansowy ze względu na sytuację na rynkach towarowych – zarówno surowców, jak i energii elektrycznej. Największy udział w zysku EBITDA Grupy miały wyniki operacyjne segmentu energetyki konwencjonalnej, sięgając poziomu około 1 mld zł (spadek o 23% w porównaniu z rokiem 2015)" - czytamy w komunikacie.

Segment dystrybucji wypracował wynik przekraczający 550 mln zł, mniej o ponad 70 mln zł względem kwartału bazowego, przede wszystkim w rezultacie zmiany strategii wynagradzania operatorów sieci dystrybucyjnych.

Segment energetyki odnawialnej w I kwartale osiągnął wynik przekraczający 110 mln zł, czyli o około 10 mln zł mniej niż przed rokiem. Nastąpiło to pomimo znaczącego wzrostu produkcji energii przez nowo oddane farmy wiatrowe, głównie z powodu niższej ceny sprzedaży zielonych certyfikatów, podano także.

Reklama

Połączone segmenty sprzedaży hurtowej i detalicznej zakończyły kwartał wynikiem około 140 mln zł, tj. o 20 mln zł mniej niż rok wcześniej.

Nakłady na inwestycje w I kwartale 2016 r. wyniosły 1,8 mld zł i były o 32% wyższe niż przed rokiem.

"Budowa nowych mocy w energetyce konwencjonalnej jest naszym celem numer jeden, ale równocześnie realizujemy program kompleksowych modernizacji istniejących bloków m.in. w Elektrowni Bełchatów i Elektrowni Turów. Realizacja tych projektów wydłuży cykl życia jednostek wytwórczych oraz zwiększy ich sprawność i moc, a także pozwoli Grupie wytwarzać bardziej ekologiczną energię z węgla" - powiedział prezes PGE Henryk Baranowski, cytowany w komunikacie.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

>>> Czytaj też:Wszystko, co trzeba wiedzieć o nowym zarządzie PGE