"Wyniki za I kw. były zgodne z naszym budżetem, nie oczekujemy straty w II kw. Spodziewamy się za to dalszej poprawy wyniku w II półroczu, zgodnie z tradycyjną sezonowością oraz naszymi prognozami. W pełni podtrzymujemy prognozę z końca marca" - powiedział Kostevitch.

Asbis prognozuje wypracowanie 4-5 mln USD zysku netto po opodatkowaniu przy 1,15-1,25 mld USD przychodów ze sprzedaży w 2016 r.

Zarząd dystrybutora IT zakłada koncentrację na marżach i dalszej poprawie przepływów pieniężnych - oczekuje w efekcie dodatniego cash flow operacyjnego na koniec tego roku.

"Bieżący rok będzie okresem stabilizacji po ubiegłorocznych turbulencjach. Oczekujemy wzrostowej tendencji przychodów w nadchodzących kwartałach" - dodał dyrektor Asbis Constantinos Tziamalis.

Według przedstawicieli zarządu, przychody, lepsze marże i obniżanie kosztów są kluczem do permanentnego powrotu do zyskowności. "Nie przewidujemy zwiększania kosztów bez istotnego powodu z obecnych rekordowo niskich poziomów. Nie zakładamy dużych inwestycji" - wskazał Tziamalis.

Prezes Asbis pokreślił ponadto, że firma stawia na rozwój oferty do segmentu komercyjnego oraz usługi wartości dodanej.

"Jedną z naszych inicjatyw jest Asbis Cloud Service Marketplace, gdzie oferujemy rozwiązania globalnych liderów technologicznych, co chcemy wspierać całościowymi rozwiązaniami dla klientów wzbogaconymi o nasz sprzęt, jak chociażby tablety. Mamy już zrealizowane kontrakty tego typu" - podsumował Kostevitch.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)