Zysk operacyjny wyniósł 1,25 mln zł wobec 2,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,43 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 16,22 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 0,57 mln zł wobec 1,43 mln zł zysku rok wcześniej.

"Polskie huty w pierwszym kwartale rozpoczęły szereg przedsięwzięć inwestycyjnych, co wpłynęło na przesunięcie dostaw uzdatnionego szkła. Pozostanie to jednak bez wpływu na zachowanie trendu dwucyfrowych wzrostów w skali całego 2016 roku. Tylko kontrakty na dostawę stłuczki szklanej z trzema wiodącymi koncernami produkującymi opakowania szklane - O-I Europe, Ardagh Glass oraz CP Glass - powinny przełożyć się na ponad 60 mln zł przychodów w 2016 roku" - wskazał prezes Adam Krynicki, cytowany w komunikacie.

Dodał, że wykorzystując dobrą koniunkturę, spółka stawia na rozwoju organiczny, który pozwala skutecznie zareagować na zapotrzebowania i tendencje rynkowe.

Krynicki Recykling jest największą w Polsce firmą przetwarzającą i uzdatniającą stłuczką szklaną, jest też liderem w dziedzinie rozwoju innowacyjnych technologii recyklingu szkła. Od 2010 roku spółka jest notowana na GPW.

(ISBnews)