"Rozpoczęliśmy prace nad aktualizacją strategii, szczególnie weryfikacją założeń dotyczących Sierra Gorda i KGHM International. Powołaliśmy zespół do przeglądu, a wyniki zostaną zaprezentowane w I kw. 2017 r., przy publikacji wyników za IV kw. Jeśli pojawi się informacja o kluczowych kwestiach i decyzjach, poinformujemy wcześniej, a jak nie - to kompleksowo podamy wyniki w zapowiedzianym terminie" - powiedział Skóra podczas konferencji prasowej.

Jak wskazywał zarząd KGHM, o rozpoczęciu przeglądu zdecydowały zmiany warunków makro i nakładów inwestycyjnych przy dużo mniejszej efektywności operacyjnej KGHM International od zakładanych wcześniej. Zagraniczne ramię koncernu nie generuje oczekiwanych wcześniej przepływów.

W przypadku Sierra Gorda nastąpi weryfikacja długoterminowego planu Life of Mine. Zarząd podkreślił aktualne trudności z uzyskiem jakościowej miedzi w tzw. transition zone (trwają prace nad zdefiniowaniem parametrów tej strefy), ma być opracowany program obniżki kosztów, a także przeprowadzone rozmowy o renegocjacji warunków kluczowych kontraktów, m.in. z kooperantami projektu. Celem jest zwiększenie efektywności operacyjnej pierwszej fazy. W efekcie na obecną chwilę nie jest możliwe podjęcie decyzji o rozpoczęciu realizacji II fazy Sierra Gorda.

Według zarządu KGHM, w KGHM International aktualny poziom przepływów pieniężnych nie pozwala na samodzielną realizację projektów czy pozyskania finansowania dłużnego. Weryfikacja strategii ma obejmować wyznaczenie optymalnego okresu eksploatacji Robinson, zbadanie ryzyka wyższych nakładów inwestycyjnych na projekt Ajax, weryfikacja założeń technicznych i realizacyjnych projektu Victoria ze względu na niski stopień rozpoznania złoża.

W Polsce władze kombinatu spodziewają się, że Głogów Głęboki Przemysłowy da pozytywny wpływ na średnią zawartość miedzi w rudzie w następnych okresach. W IV kw. oczekiwane jest uruchomienie pieca zawiesinowego w segmencie pirometalurgii.

W opublikowanym w ub. tygodniu raporcie kwartalnym spółka podała, że pokaże wyniki prac nad aktualizacją strategii w lutym-marcu 2017 r.

KGHM jest największym producentem srebra i ósmym procentem miedzi na świecie, posiadającym dostęp do 4. pod względem wielkości zasobów miedzi. Spółka posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)