Strata operacyjna wyniosła 1,08 mln zł wobec 0,61 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,72 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 3,96 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 0,56 mln zł wobec 27 tys. zł straty rok wcześniej.

CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).

ISBnews)