"Przyznanie koncesji przez rząd norweski, biorąc pod uwagę dużą konkurencję 25 spółek naftowych, jest potwierdzeniem rosnącej pozycji PGNiG UI w poszukiwaniach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Zwłaszcza, że wśród głównych kryteriów oceny wniosków koncesyjnych były wykonane przez PGNiG badania geologiczne oraz koncepcja zagospodarowania potencjalnych złóż" - powiedział prezes, cytowany w komunikacie podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Podkreślił, że dzięki nowej koncesji zwiększa się potencjał poszukiwawczo – wydobywczy PGNiG. "To także kolejny argument za budową połączenia gazowego z naszymi norweskimi złożami" – dodał Woźniak.

18 maja 2016 roku, w ramach 23. rundy koncesyjnej, rząd norweski przydzielił 13. wybranym firmom naftowym udziały w 10. koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych, zlokalizowanych na szelfie Morza Barentsa. Koncesja PL 856, w której PGNiG UI przyznano 25% udziałów, znajduje się w odległości około 120 km na północ od wybrzeża Norwegii. Operatorem tej koncesji i posiadaczem 75% udziałów została firma Capricorn Norge AS (Cairn), posiadająca duże oświadczenie poszukiwawcze w zachodniej Grenlandii, podała także spółka. 

"Udziałowcy mają dwa lata na reprocesing danych sejsmicznych oraz wykonanie stosownych analiz geologicznych i geofizycznych. Ich celem będzie dokładne oszacowanie potencjału naftowego przyznanej koncesji. Po tym okresie zostanie podjęta decyzja o wierceniu otworu poszukiwawczego lub zwolnieniu koncesji bez wykonywania wierceń (Drill or Drop decision)" - czytamy dalej.

Rundy koncesyjne organizowane są przez rząd norweski co 2-3 lata w nowych obszarach poszukiwawczych. Aktualnie PGNiG UI posiada udziały w 19 koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych, zlokalizowanych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W portfelu aktywów PGNiG UI znajdują się koncesje obejmujące udziały w 4 złożach produkcyjnych – Skarv, Vilje, Vale i Morvin, w dwóch złożach będących w fazie zagospodarowania – Snadd i Gina Krog oraz w 10 projektach poszukiwawczych.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. 

>>> Czytaj też: Rośnie sprzedaż detaliczna. GUS podał najnowsze dane