Podczas jednej z sesji w drugim dniu Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel przypomniał m.in., że pod kątem obecnej perspektywy finansowej spółka - zgodnie z Krajowym Programem Kolejowym - przygotowuje się do inwestycji za ok. 67 mld zł.

Prezes zaznaczył, że wobec opóźnień zarządca kolejowej infrastruktury realizuje jeszcze inwestycje z poprzedniej perspektywy finansowej za ok. 1,8 mld zł. Ma także 8 projektów podzielonych na etapy, realizowanych w tym roku ze środków starej perspektywy i przenoszonych w częściach na obecną.

„Mamy opóźnienia – te projekty miały się kończyć w latach 2013-2014. Nowa perspektywa, która rozpoczęła się już dwa lata temu spowodowała, że po wielu oczekiwaniach we wrześniu 2015 r. został przyjęty Krajowy Program Kolejowy z podziałem na poszczególne źródła inwestycji” - przypomniał Merchel.

„Nie czekając na uchwalenie Krajowego Programu Kolejowego, w ub.r. w okresie letnim ogłoszono przetargi dwuetapowe. To są te tzw. puste szuflady, bo trzeba powiedzieć, że ogłoszono przetargi, z których dla dwóch były tylko dokumenty pozwalające na przygotowanie następnego etapu, na pozostałe do dnia dzisiejszego nie mamy dokumentacji” - wskazał.

Prezes PLK zapowiedział, że zgodnie z obecnymi założeniami do sierpnia-września przygotowana i odebrana ma być „zdecydowana większość dokumentacji”, a przyspieszenie przygotowywania nowych projektów będzie przebiegało „wielotorowo”.

„To m.in. przyspieszenie organizacji przetargów, bo w tym roku przynajmniej 3-4 przetargi zorganizujemy, które były planowane na przyszły rok – nie za małe pieniądze. Skracamy niewiele: miesiąc-dwa, ale już nam się udaje po rozmowach z wykonawcami dokumentacji skracać ten czas, abyśmy mogli przetargi ogłaszać” - powiedział prezes PLK.

Wspomniał też o organizowanych od początku pracy nowego zarządu (od przełomu marca i kwietnia br. - PAP) spotkaniach z wykonawcami w ramach Forum Inwestycyjnego. Dotąd odbyły się trzy spotkania. Wkrótce planowane jest kolejne, na którym PLK chce przedstawić „nowe założenia zmierzające do programu funkcjonalno-użytkowego, czyli opisu przedmiotu zamówienia, gdzie wskażemy, co zmieniamy”.

Merchel wyjaśnił, że celem jest wcześniejsze informowanie wykonawców, już na etapie przygotowywania i ogłaszania przetargów, aby maksymalnie skrócić okres późniejszych pytań czy odwołań. W innej części sygnalizował, że chodzi o „przygotowywane zmiany w opisie przedmiotu zamówienia”.

Prezes PLK podał też m.in., że w nowych przetargach spółka przewiduje możliwość częściowego refinansowania zakupu materiałów przed rozpoczęciem inwestycji. W efekcie wykonawcy nie będą musieli czekać na całą płatność do zakończenia wszystkich robót.

„Z punktu widzenia kolejowego to szczególnie istotne, dlatego że w momencie realizacji inwestycji mamy sytuacje z problemami (...) z dostawą towarów, z transportem na miejsce robót, a tak te prace związane z dostawami materiałów mogą być realizowane wyprzedzająco” - wyjaśnił Merchel.

O wdrażaniu procedur, które mają usprawnić procesy inwestycyjne, prezes PLK mówił już pod koniec kwietnia br. "Prowadzimy analizy, czy część osób ze stanowisk obsługi technicznej można przenieść na stanowiska związane bezpośrednio z procesem inwestycyjnym, co pozwoli na zwiększenie zespołów opiniowania, uzgadniania dokumentacji” - wyjaśniał Merchel.

Zapowiedział, że w tym roku inwestycje PKP PLK wyniosą ponad 4 mld zł. Akcentował, że na przyszłe lata program jest opracowywany tak, by rozwiązać kumulację inwestycji na lata 2019-20 i żeby zwiększyć inwestycje w latach 2017-18. Podkreślił, że spółka chce zrealizować całość inwestycji zapisanych w KPK i zasygnalizował, że PLK w najbliższym czasie zamierzają realizować głównie przetargi jednoetapowe, bo "zdecydowanie powinno to przyspieszyć okres wyboru wykonawcy".

PKP PLK zarządza infrastrukturą kolejową w Polsce, czyli m.in. ponad 21,5 tys. km linii kolejowych (obecnie użytkowanych jest ok. 18,5 tys. km) oraz 15,4 tys. przejazdami kolejowo-drogowymi. Odpowiada też za koordynację i przygotowanie rozkładów jazdy pociągów.(PAP)