Jak poinformowała Kancelaria Senatu RP, w obradach w Luksemburgu weźmie udział wicemarszałek Senatu Adam Bielan.

W poniedziałek z szefami parlamentów państw unijnych spotka się przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, który weźmie udział w pierwszej sesji obrad, poświęconej kryzysowi migracyjnemu. W trakcie tej sesji uczestnicy konferencji mają dyskutować przede wszystkim o wsparciu dla Grecji i innych państw unijnych, najbardziej dotkniętych falą migracyjną, jak również o walce z przemytnikami ludzi oraz o próbach wspólnego rozwiązania tych problemów.

Według projektu dokumentu końcowego spotkania, uczestnicy mają zaapelować o wzmocnienie solidarności wewnątrz UE w dziedzinie rozwiązywania kryzysu migracyjnego, oraz wyrazić poparcie dla marcowej decyzji Rady Europejskiej dotyczącej przyspieszenia realizacji programów relokacji uchodźców oraz ich przesiedleń, aby pomóc krajom najbardziej dotkniętym problemem migracji.

Przewodniczący parlamentów państw UE mają wyrazić zaniepokojenie, że coraz częściej utożsamia się uchodźców z terrorystami, podczas gdy uchodźcy są ofiarami terroryzmu i uciekają "także przed masakrami, dokonywanymi przez tzw. Państwo Islamskie".

Druga sesja obrad poświęcona będzie wzmocnieniu UE, w tym jej "wymiaru socjalnego", który nie powinien być zaniedbywany pod pretekstem pilnowania dyscypliny budżetowej. W deklaracji końcowej uczestnicy konferencji podkreślić mają m.in., że "UE musi trwać przy swych podstawowych wartościach: prawach człowieka, demokracji i praworządności, których nie wolno kwestionować".

W części na temat roli parlamentów narodowych w polityce unijnej, wspólna deklaracja ma przypomnieć, że parlamenty chcą być bardziej zaangażowane w debaty o koordynacji polityk gospodarczych w UE, a także, że powinny mieć głos, jeśli chodzi o umowy o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi i z Kanadą (TTIP i CETA).

Tematem konferencji będzie także bezpieczeństwo obywateli, w tym walka z terroryzmem i radykalizacją. Wspólna deklaracja ma nawoływać m.in. do wzmocnienia współpracy między służbami wywiadowczymi państw UE w walce z terroryzmem.

Po raz pierwszy przewodniczący parlamentów państw Wspólnoty Europejskiej spotkali się już w 1963 roku, ale dopiero od 1975 r. spotkania te stały się bardziej regularne i uczestniczyli w nich zarówno szefowie parlamentów państw Wspólnoty jak i Rady Europy. W 1999 r. postanowiono organizować corocznie przynajmniej jedną konferencję przewodniczących parlamentów państw Unii Europejskiej (EUSC) i rozszerzyć parlamentarną współpracę w Unii.(PAP)