Matura 2024: Na początek 3 obowiązkowe egzaminy pisemne

Język polski, matematyka i język obcy nowożytny – te egzaminy pisemne na poziomie podstawowym musi zdać każdy maturzysta. Matura pisemna z języka polskiego rozpocznie się 7 maja (wtorek) o godz. 9:00. 8 maja o godz. 9:00 uczniowie przystąpią do obowiązkowego egzaminu pisemnego z matematyki. 9 maja to czas sprawdzenia wiadomości z języków obcych nowożytnych. Maturzyści zdający język angielski rozpoczną egzamin o 9:00. Tego samego dnia o godz. 14:00 zostaną przeprowadzone matury na poziomie podstawowym z języków: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

Egzaminy na poziomie rozszerzonym: Co uczniowie będą zdawać?

Reklama

Każdy maturzysta musi przystąpić obowiązkowo do jednego egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym (nie ma wymaganego progu zdawalności). Deklaracje o wybranym przedmiocie były składane ostatecznie do 7 lutego 2024. Uczniowie mogli wybrać od min. 1 do 5 przedmiotów dodatkowych (poziom rozszerzony lub dwujęzyczny dla języków obcych).

Harmonogram matur 2024, przedmioty na poziomie rozszerzonym:

 • 8 maja, godz. 14:00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna,
 • 10 maja, godz. 9:00 – wiedza o społeczeństwie; godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • 13 maja, godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny); godz. 14.00 – filozofia,
 • 14 maja, godz. 9.00 – biologia, godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • 15 maja, godz. 9.00 – matematyka, godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • 16 maja, godz. 9:00 – chemia, godz. 14.00 – historia muzyki,
 • 17 maja,godz. 9:00 – geografia,
 • 20 maja, godz. 9.00 – język polski, godz. 14.00 – język mniejszości narodowych,
 • 21 maja, godz. 9.00 – historia, godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • 22 maja, godz. 9.00 – informatyka, godz. 14.00 – historia sztuki,
 • 23 maja, godz. 9.00 – fizyka, godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Kiedy będą matury ustne 2024?

Precyzyjne daty egzaminów ustnych są ustalane przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. CKE przewiduje przeprowadzenie cyklu matur ustnych w dniach od 11 maja do 16 maja oraz w dniach od 20 maja do 25 maja.

Dodatkowe terminy matur 2024. Kiedy i dla kogo?

Jak co roku przewidywany jest dodatkowy termin matur pisemnych i ustnych m.in. dla uczniów, którzy z powodów losowych lub zdrowotnych nie mogą podejść do matur w pierwotnym terminie. W tym roku egzaminy dojrzałości w terminach dodatkowych (ten sam termin dla obydwu Formuł egzaminu) zostaną przeprowadzone w dniach:

 • 3-17 czerwca – dodatkowy termin egzaminów pisemnych,
 • 10-12 czerwca – dodatkowy termin egzaminów ustnych.

Kiedy poznamy wyniki egzaminów dojrzałości?

9 lipca to podstawowy termin, w którym CKE opublikuje wyniki i jednocześnie przekaże szkołom świadectwa oraz aneksy. 10 września uczniowie poznają wyniki poprawek matur.

Kiedy można poprawiać maturę w 2024?

Uczniowie, którzy zostaną dopuszczeni do zdawania poprawki z matury podejdą do egzaminu ponownie w terminach:

 • 20 sierpnia – poprawkowe egzaminy pisemne,
 • 22 sierpnia – poprawkowe egzaminy ustne.