Matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym w 2024 roku odbywa się w środę 9 maja o godzinie 9.00. Ile trwa i ile wynosi próg zaliczenia? odpowiadamy!

Matura 2024 z języka angielskiego. Ile trwa?

Czas trwania matury to ważna informacja dla maturzystów, ponieważ pozwala właściwie przygotować się do egzaminu. Również odpowiednie zaplanowanie czasu i właściwe zarządzanie nim podczas samego pisania egzaminu może okazać się kluczowe dla wyniku.

Reklama

Matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym trwa 120 minut, z kolei na poziomie rozszerzonym - 150 minut. W przypadku poziomu dwujęzycznego czas wynosi 180 minut.

Jak najlepiej wykorzystać czas egzaminacyjny w efektywny sposób? Warto mieć opracowaną strategię czasową na czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie. Może ona również pomóc w efektywnym rozwiązaniu zadań w ramach egzaminu pisemnego.

Jak wygląda matura z języka angielskiego?

Egzamin maturalny z języka angielskiego składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Dotyczy on zarówno matury na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

Z kolei część pisemna - arkusz egzaminu maturalnego z języka angielskiego, podzielony jest na cztery części: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz wypowiedź pisemną.

Część ustna matury z języka angielskiego trwa ok. 15 minut i polega na rozmowie z egzaminatorem. Składa się z części takich jak rozmowa wstępna, rozmowa z odgrywaniem roli, opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania oraz wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania.

Matura z języka angielskiego 2024: Wymagania i słownictwo

Zgodnie z opublikowanym przez CKE "Informatorem o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2022/2023" oraz aneksem do niego maturzysta powinien wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie:

 • B1 (B1+ w zakresie rozumienia wypowiedzi) – dla poziomu podstawowego,
 • B2 (B2+ w zakresie rozumienia wypowiedzi) – dla poziomu rozszerzonego,
 • B2+ (C 1 w zakresie rozumienia wypowiedzi – dla poziomu dwujęzycznego.

Matura z języka angielskiego ma sprawdzać u zdających umiejętności obejmujące znajomość środków językowych, rozumienie wypowiedzi, tworzenie wypowiedzi, reagowanie na wypowiedzi oraz przetwarzanie wypowiedzi.

Z kolei szczegółowe wymagania egzaminacyjne z języka angielskiego na poziomie podstawowym zakładają, że maturzysta posługuje się słownictwem dotyczącym następujących tematów:

 • człowiek,
 • miejsce zamieszkania,
 • edukacja,
 • praca,
 • życie prywatne,
 • żywienie,
 • zakupy i usługi,
 • podróżowanie i turystyka,
 • kultura,
 • sport,
 • zdrowie,
 • nauka i technika,
 • świat przyrody,
 • państwo i społeczeństwo.

Matura z języka angielskiego 2024. Terminy

Egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego odbędzie się 16 maja 2024. Osoby, które z różnych przyczyn nie podeszły do egzaminu w terminie głównym, mają możliwość podejścia do niego w terminie dodatkowym, który przypada na 5 czerwca 2024 roku. Egzamin poprawkowy odbędzie się z kolei 20 sierpnia 2024 roku.

Kiedy wyniki matur 2024?

Ogłoszenie wyników maturalnych to stresujący, a zarazem kluczowy moment dla osób wybierających się na studia? Kiedy tegoroczni maturzyści poznają wyniki matury? Wszystko stanie się jasne 9 lipca 2024 roku. Wyniki sierpniowych egzaminów poprawkowych będą z kolei znane 10 września 2024 roku.