Pracoholizm, często uzasadniany panującą w danej kulturze etyką pracy, może przerodzić się w pełnoobjawowe psychiczne uzależnienie. Opublikowane właśnie w Norwegii badania w których wzięło udział ok. 16,5 tys. osób wykazały, że uczestniczące w nich jednostki cierpiące na pracoholizm są bardziej niż reszta badanych narażone na doświadczenie objawów psychiatrycznych - pisze Quartz.com.

Prowadzona przez Cecylie Schodu Andreassen grupa badaczy z Uniwersytetu Bergen odnalazła silną korelację pomiędzy pracoholizmem a takimi zaburzeniami psychicznymi jak ADHD, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, stany lękowe i depresja. Potwierdzają to uzyskane przez zespół wyniki:

- 32,7 proc. pracoholików wykazywało objawy charakterystyczne dla ADHD (dla porównania, osoby niebędące uzależnionymi od pracy cierpią na tego typu objawy tylko w 12,7 proc. przypadków)

- 25,6 proc. pracoholików zmaga się z objawami typowymi dla osób z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi (OCD; tylko 8,7 proc. osób niebędących pracoholikami)

- 33,8 proc. pracoholików cierpi na stany lękowe (11,9 proc. osób, które nie są uzależnione od pracy)

- 8,9 proc. pracoholików cierpi na objawy przypisywane depresji (w porównaniu do 2,6 proc. nie-pracoholików)

Autorzy badania zastanawiają się, w jaki sposób uzależnienie od pracy łączy się ze wzrostem prawdopodobieństwa wystąpienia u danej osoby choroby psychicznej. Występowanie ADHD zestawiają na przykład z niezdolnością do koncentracji zmuszającą pracowników do robienia nadgodzin w celu oddalenia myśli o własnym lenistwie, albo złagodzenia niepokoju. W przypadku zaburzeń typu OCD pracoholizm może wywoływać zachowania kompulsywne. Niezwykle ceniona w nowoczesnym społeczeństwie ciężka praca może być z kolei wykorzystywana do łagodzenia stanów lękowych i depresji.

Z przeprowadzonych wcześniej przez Mariannę Virtanen, epidemiolożkę z Finnish Institute of Occupational Heath badań na temat pracoholizmu wynika natomiast, że zaburzenia psychiczne często rozwijają się w młodym wieku, w związku z czym mogą często poprzedzać popadnięcie w uzależnienie od pracy.

- Możliwe jest także, że związek ten ma dwukierunkowy charakter: pracoholizm może w dłuższej perspektywie wywoływać choroby psychiczne. Paradoksalnie jednak, ludzie ci mogą w pierwszej kolejności spróbować poradzić sobie z symptomami choroby poprzez ciężką pracę – mówi Virtanen.

>>> Polecamy: Centrum Zdrowia Dziecka na zakręcie. Strajk to jedyna metoda?