"Trzeba przekonać wszystkich w Polsce, że bez rozwoju GPW nie będzie rozwoju gospodarki i inwestowania w nią" - powiedziała Zaleska podczas konferencji Wall Street Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII) w Karpaczu.

Podkreśliła niewystarczającą wartość oszczędności długoterminowych. Według jej słów, jeśli ich nie zbudujemy, w końcu pojawią się kłopoty gospodarcze, rosnące niezadowolenie Polaków i narastające postawy roszczeniowe w obliczu emerytur, które zapowiadają się na znacznie mniejsze niż aktualny poziom konsumpcji.

"Wpisuje się to w program odpowiedzialnego rozwoju. Gdzie finansowanie inwestycji? Gdzie budować oszczędności długoterminowe? Na giełdzie i jednocześnie prowadzić komplementarne działania wobec całego rynku" - stwierdziła prezes GPW.

Wskazała na konieczność rozwoju obligacji korporacyjnych i komunalnych. Oceniła, że potrzebne są rozwiązania podatkowe, które wspierałyby giełdę.

"Jest wiele kwestii do spójnego zbudowania strategii. Wspólnie z administracją rządową należy je budować i jak najszybciej wdrażać" - wskazała prezes GPW.

Stwierdziła, że spadki na GPW nie są odosobnione i na innych giełdach również panuje taki trend. W kwestii polskiego sektora bankowego oceniła, że jest on stabilny, wypłacalny i wysoko rentowny, chociaż mniej niż kiedyś.

"Można dyskutować, czy obciążenia na niego nałożone są nadzwyczajne. W przypadku OFE żadne konkretne decyzje nie zostały dotychczas zakomunikowane, doniesienia, które się pojawiają wynikają może z głodu informacji, może chęci sondowania reakcji. Powinniśmy patrzeć na fundamenty, a bardzo często wygrywa czynnik psychologiczny" - zaznaczyła Zaleska.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.