500-600 proc. — to prognozowane przez przedsiębiorców wskaźniki wzrostu opłat za wodę i ścieki. Spodziewane podwyżki to efekt przepisów zaproponowanych przez Ministerstwo Środowiska w projekcie Prawa wodnego, w którym zapisano maksymalne stawki opłat za media dla różnych sektorów gospodarki.

Jacek Krzemiński, reprezentujący resort, zapowiada, że nowe przepisy jeszcze w tym miesiącu zostaną uchwalone przez Sejm.

Więcej w "Pulsie Biznesu".