Według banku centralnego w kwietniu br. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (4,5 mld zł), obrotów towarowych (2,2 mld zł) i dochodów wtórnych (0,6 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (4,7 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 3,0 mld zł.

"Eksport towarów wyniósł 65,2 mld zł i był wyższy o 7,0 mld zł (tj. o 12,0 proc.) niż przed rokiem. Import towarów wzrósł o 4,3 mld zł (tj. o 7,3 proc.) do poziomu 63,0 mld zł. W rezultacie saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 2,2 mld zł. W kwietniu 2015 r. było ono ujemne i wyniosło 0,5 mld zł" - głosi komunikat NBP.

Dodatnie było saldo usług, które wyniosło 4,5 mld zł - dodał bank centralny. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 14,6 mld zł i, w porównaniu z kwietniem 2015 r., zwiększyły się o 1,2 mld zł (tj. o 9,0 proc). Wartość rozchodów wyniosła 10,1 mld zł i zwiększyła się o 0,7 mld zł (tj. o 7,5 proc.) w porównaniu z analogicznym miesiącem 2015 r.

"Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 4,7 mld zł. W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo to również było ujemne i wyniosło 0,5 mld zł. Ujemne saldo dochodów pierwotnych wynikało przede wszystkim z ujemnego salda dochodów z inwestycji (6,0 mld zł)" - poinformował NBP. (PAP)