"Akcjonariusz zażądał umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia punktów: podjęcie uchwały dotyczącej odwołania wszystkich członków rady nadzorczej spółki Zakłady Magnezytowe Ropczyce oraz podjęcie uchwał dotyczących powołania członków rady nadzorczej spółki" - czytamy w komunikacie.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)