"Podpisanie takich ramowych umów ma na celu wzmocnienie współpracy w obszarze wspierania handlu i rozwoju relacji gospodarczych pomiędzy Polską a Chinami oraz intensyfikacji działalności inwestycyjnej. Umowy zostały podpisane podczas Kongresu Gospodarczego 'Forum Jedwabnego Szlaku', który był elementem oficjalnej wizyty Przewodniczącego ChRL Xi Jipinga w Polsce" - czytamy w komunikacie.

Umowa ramowa z CDB ustanawia ramy dla długofalowego partnerstwa strategicznego w zakresie wspierania handlu i inwestycji, w szczególności realizowanych przez podmioty chińskie w Polsce i polskie w Chinach. Wśród możliwych obszarów współpracy wymienione zostały energia, handel surowcami, nowe technologie, przemysł spożywczy i infrastruktura. Ogólna suma potencjalnej współpracy została oszacowana nawet na 1 mld euro, przy czym uruchomienie tego finansowania będzie zależało od popytu na obu rynkach.

Umowa ramowa z Eximbankiem stanowi podstawę dwustronnej współpracy w obszarze gospodarki i handlu. "Porozumienie odnosi się do potencjału wspólnego finansowania projektów inwestycyjnych, w tym w sferze użyteczności publicznej i infrastruktury, zlokalizowanych w Polsce lub Chinach. Dodatkowo porozumienie to przewiduje możliwość pozyskania przez BGK z Eximbanku linii kredytowej, której wartość mogłaby sięgnąć nawet 1 mld USD, w zależności od zidentyfikowanego zapotrzebowania na rynku polskim" - czytamy dalej.

Z kolei porozumienie z ICBC przewiduje współpracę związaną z Funduszem Inwestycyjnym dla Europy Środkowo-Wschodniej, którego utworzenie jest pochodną deklaracji strony chińskiej o intensyfikacji działalności inwestycyjnej w tej części Europy w ramach realizacji strategii "Jeden Pas, Jeden Szlak".

"Zgodnie z porozumieniem, ICBC zainwestuje 1 mld euro, tworząc CEE Financial Corporation jako promotora funduszu, natomiast BGK rozważa zainwestowanie w fundusz kwoty 300 mln euro. Do przystąpienia do funduszu zaproszeni zostali także inni inwestorzy, w tym banki rozwoju z tej części Europy. Fundusz będzie koncentrował się głównie na projektach o charakterze infrastrukturalnym" - napisano także w materiale.

China Development Bank (CDB) to obecnie największy na świecie bank rozwoju o sumie aktywów na koniec 2015 r. przekraczającej 1,87 bln USD. Właścicielem banku jest rząd chiński. CDB realizuje politykę rządu, wspiera rozwój chińskich inwestycji zagranicznych oraz rozwój współpracy gospodarczej z partnerami zagranicznymi. CDB koncentruje się na dostarczaniu finansowania długoterminowego i finansowaniu inwestycji o dużej skali.

The Export-Import Bank of China (Eximbank) to państwowa instytucja finansowa o sumie aktywów na poziomie 382 mld USD. Jej misją jest wspieranie eksportu i importu do Chin – przede wszystkim produktów mechanicznych i elektronicznych, innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie, a także wsparcie dla chińskich firm w ekspansji zagranicznej oraz promocja międzynarodowej współpracy gospodarczej i handlu.

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) jest największym notowanym na giełdzie bankiem na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej, wielkości depozytów oraz osiąganego zysku. W 2015 roku bank posiadał aktywa o wartości ok. 3,5 bln USD. ICBC koncentruje się na finansowaniu w takich obszarach jak m.in. przemysł przetwórczy, transport, energetyka, nieruchomości - ze szczególnym naciskiem na innowacyjność projektów. ICBC posiada oddziały na całym świecie - od 2012 roku również w Warszawie (pierwszy oddział w Europie Środkowej). 

>>> Czytaj też: Chiny przypierają Niemcy do muru. Berlin zaskoczony handlową ekspansją Państwa Środka