"Cena emisyjna akcji serii H zostanie ustalona przez zarząd, przy czym cena emisyjna jednej akcji serii H będzie nie mniejsza od wyższej z następujących kwot 2,90 zł za jedną akcję serii H albo (ii) średniej ceny rynkowej akcji spółki z okresu 3 miesięcy notowań akcji spółki na rynku GPW poprzedzających dzień przypadający 5 dni powszednich przed dniem ustalenia ceny akcji serii H przez zarząd" – czytamy w projekcie uchwały.

Na początku czerwca Robyg podał, że akcjonariusze zdecydują 28 czerwca o emisji do 26,309 mln akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru na rozwój we Wrocławiu. W zaproponowanym projekcie uchwały podano, że "cena emisyjna akcji serii H zostanie ustalona przez zarząd, przy czym cena emisyjna jednej akcji serii H nie będzie niższa od (i) średniej ceny rynkowej akcji spółki z okresu 3 miesięcy notowań akcji spółki na rynku GPW poprzedzających dzień podjęcia przez walne zgromadzenie niniejszej uchwały albo (ii) 3 zł, w zależności od tego, która z tych dwóch kwot będzie wyższa".

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie i Gdańsku, notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 roku. Kontraktacja mieszkań w 2015 roku wyniosła 2 333 lokale. 

(ISBnews)