Według uchwał na poczet dywidendy zaliczono kwotę w wysokości 590,15 mln zł  wypłaconą przez spółkę tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015 na mocy uchwały zarządu z dnia 23 grudnia 2015 roku (zaliczka dywidendowa). Różnicę między dywidendą a zaliczką dywidendową w kwocie 1,584 mld zł (pozostała część dywidendy) ma być podzielona między wszystkich akcjonariuszy, co oznacza wypłatę pozostałej części dywidendy w kwocie 3,84 zł na jedną akcję.

Data ustalenia prawa do pozostałej części dywidendy ustalona została na 5 lipca, a termin wypłaty pozostałej części dywidendy na 8 lipca, podano również.

Echo Investment zrealizowało ponad 100 projektów w kilkudziesięciu miastach Polski o łącznej powierzchni przekraczającej 1 mln m2. Spółka prowadzi również inwestycje w Rumunii, na Węgrzech i Ukrainie. Działa w budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych, budownictwie biurowym oraz hotelowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.

(ISBnews)