cena średnia zmiana 06.07 08.06 ON 4,22 zł - 2 gr PB95 4,47 zł - 5 gr LPG 1,61 zł + 1 gr

(PAP)