GUS podał też, że od stycznia do maja 2016 r. eksport liczony w cenach bieżących wyniósł 318 mld 823,6 mln zł, a import 305 mld 995,4 mln zł.

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 81 mld 712,1 mln dol, a import 78 mld 413 mln dol (eksport spadł o 0,3 proc., a import o 1,5 proc.). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 3 mld 299,1 mln dol (w analogicznym okresie ub. roku 2 mld 389,8 mln dol).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 73 mld 572,3 mln euro, a import 70 mld 609,1 mln euro (wzrost w eksporcie o 1,2 proc, a w imporcie bez zmiany). Dodatnie saldo wyniosło 2 mld 963,2 mln euro wobec 210 6,9 mln euro w analogicznym okresie ub. roku. (PAP)