„W całym 2016 r. wartość rynku leasingu wyniesie 58,4 mld zł, czyli wzrośnie o 17,3 proc. rdr. 51,5 mld zł przypadnie na aktywa sfinansowane leasingiem, a 6,9 mld zł na aktywa sfinansowane pożyczką” - powiedział Marcin Nieplowicz, dyrektor ds. statystyki i monitorowania rynku ZPL.

ZPL szacuje, że na koniec 2016 r. udział finansowania branży leasingowej w łącznym PKB Polski wyniesie 3,14 proc.

„W ubiegłym roku wskaźnik ten wynosił 2,76 proc, natomiast na koniec roku planujemy osiągnąć poziom 3,14 proc. Dla porównania na koniec 2015 r. w Wielkiej Brytanii wskaźnik ten wyniósł 3,0 proc., we Francji 2,0 proc., a w Niemczech 1,8 proc.” - powiedział Andrzej Krzemiński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.

W pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku rynek leasingu wzrósł o 17,7 proc.

„Łączna wartość inwestycji sfinansowanych przez polskich leasingodawców wzrosła w I półroczu o 17,7 proc. rdr i wyniosła 28,1 mld zł” – powiedział Krzemiński.

W I połowie 2016 r. struktura rynku nie zmieniła się - pojazdy lekkie stanowią 41,2 proc., transport ciężki 31,7 proc., maszyny i urządzenia łącznie z IT 25,3 proc., a nieruchomości 1,2 proc.

W tym okresie pojazdy lekkie odnotowały 32-proc. wzrost rdr, transport ciężki 42,8-proc. wzrost rdr, maszyny i urządzenia łącznie z IT 10,9-proc. spadek, a nieruchomości 51,5-proc. spadek.

ZPL ocenia, że łączna wartość aktywnego portfela branży leasingowej na koniec czerwca wynosiła 97,24 mld zł (89,36 mld zł dla ruchomości i 7,88 mld zł dla nieruchomości), podczas gdy wartość salda kredytów inwestycyjnych udzielonych firmom przez banki to 107,1 mld zł. (PAP)