"W wyniku przejęcia sieć MOL wzrosła o 173 stacje. […] Integracja pozwoli MOL na osiągnięcie znaczących synergii zarówno w segmencie detalicznym, jak i hurtowym, wraz z optymalizacją kosztów" – czytamy w komunikacie.

MOL dokona rebrandingu stacji z dotychczasowym logo Agip i wprowadzi na nie swój koncept „Fresh Corner", podano również.

W czerwcu MOL sfinalizował przejęcie całej sieci detalicznej i segmentu hurtowego ENI w Słowenii.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 5 rafinerii). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)