"Zarząd [...] otrzymał notę obciążeniową od Energa Elektrownia Ostrołęka SA (zamawiający) na kwotę 13 491 000,00 zł wystawioną w związku z kontraktem na Redukcję NOx w kotłach OP_650 nr 1, 2 i 3 w Elektrowni Ostrołęka B" - czytamy w komunikacie.

Zamawiający jako powód wystawienia noty podał opóźnienie w realizacji prac objętych kontraktem.

"Zarząd emitenta stoi na stanowisku, iż brak jest podstaw do naliczenia kar umownych przez zamawiającego i w całości odrzuca argumentację przedstawioną w uzasadnieniu otrzymanej noty" – czytamy dalej.

W październiku 2014 r. konsorcjum firm Rafako (lider, z udziałem 57,76%) i OMIS podpisało z firmą Energa Elektrownie Ostrołęka umowę, której przedmiotem jest redukcja NOx w kotłach OP-650 w Elektrowni Ostrołęka B. Wartość umowy wynosi 149,9 mln zł netto

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG w upadłości układowej. W 2015 r. spółka miała 1,55 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)