Altus TFI 

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych na koniec lipca 2016 r., z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 13,98 mld zł, podało TFI. Miesiąc temu wartość ta wynosiła 11,07 mld zł. 

Kruk  

Wszystkie warunki emisji obligacji uprzywilejowanych Kruka o całkowitej wartości 249,3 mln RON (240,4 mln zł) zostały spełnione, emisja doszła do skutku, a papiery zostały przydzielone, podała spółka. >>>>  

Robyg  

Obligacje serii R Robyga o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł zadebiutują na Catalyst w poniedziałek 8 sierpnia, podał Robyg. >>>> 

Esotiq & Henderson 

Esotiq & Henderson zdecydował o złożeniu do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zawiadomienia o zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji akcjami spółki notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wnosząc jednocześnie o podjęcie stosownych czynności sprawdzających oraz o ewentualne zawiadomienie prokuratury podała spółka. >>>> 

AC SA 

AC SA odnotowało 17,1 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2016 r. wobec 16,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Asseco CE 

Asseco Central Europe odnotowało 2,43 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 2,23 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

MOL 

MOL odnotował 83,54 mld HUF skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 57,45 mln HUF zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Unibep  

Budrex-Kobi – spółka zależna Unibepu – podpisała z Polaqua aneks zwiększający zakres prac budowlanych wykonywanych w charakterze podwykonawcy na drodze krajowej nr 8 i zwiększający wartość umowy do 25 mln zł netto, podał Unibep. >>>> 

Mennica Polska  

Mennica Polska odnotowała 40,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 28,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Mennica Polska uważa, że wyniki finansowe grupy potwierdzają zdolność do długotrwałego utrzymywania wysokiego poziomu rentowności, poinformował prezes Grzegorz Zambrzycki. >>>>  

CDRL 

Przychody CDRL - właściciela marki Cocodrillo - ze sprzedaży w polskich sklepach wzrosły w lipcu br. o 19% r/r i wyniosły 12,47 mln zł, podała spółka. Narastająco od początku roku polskie sklepy Coccodrillo osiągnęły 75,92 mln zł przychodów, czyli 13% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. >>>> 

Zobacz też rekomendacje  

Bank BP, Alior Bank  

Bank BPH otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) decyzję dotyczącą zatwierdzenia zmian statutu banku w związku z planowanym podziałem Banku BPH w zakresie zmiany dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego BPH w związku z podziałem, podał bank. >>>> 

Alma Market  

Alma Market podjęła decyzję o przeglądzie opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej, podała spółka. >>>> 

ZCh Police 

Ministerstwo Przemysłu i Górnictwa Senegalu przedłużyło African Investment Group (AFRIG) – spółce zależnej Zakładów Chemicznych Police – koncesję poszukiwawczą fosforytów w regionie Kebemer o trzy lata i nie przedłużyło koncesji na złożu Kayar Offshore, podała spółka. >>>> 

Elektrotim   

Oferta konsorcjum Elektrotimu i Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Mega Pol, warta 22,86 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE), podała spółka. >>>>