Budrex-Kobi – spółka zależna Unibepu – podpisała z Polaqua aneks zwiększający zakres prac budowlanych wykonywanych w charakterze podwykonawcy na drodze krajowej nr 8 i zwiększający wartość umowy do 25 mln zł netto, podał Unibep.
"W związku ze zwiększeniem zakresu prac zwiększeniu uległo - z kwoty ok. 15 mln zł netto do ok. 25 mln zł netto, tj. ok. 30 mln zł brutto - wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy" – czytamy w komunikacie.

Umowa dotyczy budowy obiektów mostowych w ramach projektu "Rozbudowa drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków - granica województwa podlaskiego, odcinek II: obwodnica Ostrowi Mazowieckiej - granica woj. podlaskiego od km 553+145,50 do km 562+542,07". Zamawiającym dla projektu jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku.

Termin realizacji prac objętych umową, uwzględniających również prace wprowadzone na mocy aneksu, został określony na II kwartał 2016 r. - II kwartał 2017 r.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Skonsolidowane przychody Unibepu sięgnęły 1,24 mld zł w 2015 r.

(ISBnews)