Wynik z odsetek wzrósł o 8,7 proc. rok do roku do 18,55 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 6,27 mld zł i był niższy o 6,1 proc. w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności bankowej wzrósł o 9,9 proc. do 30,67 mld zł w okresie styczeń-czerwiec 2016 r.

Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 6,7 proc. rok do roku do 10,38 mld zł.

Koszty działalności banków wzrosły o 13,2 proc. rok do rokuj do 15,78 mld zł w okresie sześciu miesięcy br.

Wartość odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wyniosła 3,36 mld zł, co oznacza wzrost o 0,4 proc. w skali roku.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 17,08 proc. na koniec marca br. (wobec 14,89 proc. rok wcześniej), a współczynnik kapitału Tier 1 - 15,68 proc. (wobec 13,56 proc. rok wcześniej).

>>> Czytaj też: Prezydent zatrzymał bessę jednym ruchem. Repolonizacja banków będzie kosztowna