Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zmniejszyła się w lipcu br. o 3,4 proc. rok do roku, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 10,1 proc.

Jedenastu analityków ankietowanych przez ISBnews liczyło, że produkcja sprzedana przemysłu odnotowała od 1,8 proc. spadku do 4,3 proc. wzrostu rok do roku wzrostu przy średniej w wysokości 1,11 proc. wzrostu rok do roku w lipcu (wobec wzrostu o 6,6 proc. rok do roku w czerwcu).

W okresie styczeń-lipiec br. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 3,2 proc. rok do roku.

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,6 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,6 proc. niższym w porównaniu z czerwcem br." - czytamy w komunikacie.

Produkcja firm budowlanych spadła o 18,8 proc.

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych spadła w lipcu br. o 18,8% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 3,4%.

Według ekonomistów, produkcja budowlana w ubiegłym miesiącu odnotowała spadek średnio o 15,5% (prognozy od 13% do 19% spadku r/r) wobec spadku o 13% r/r w czerwcu br.

W okresie styczeń-lipiec br. produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się o 13,8% r/r, podał też GUS.

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 14,3% niż w analogicznym miesiącu ub. roku i wyższym o 0,6% w stosunku do czerwca br." - czytamy w komunikacie.

Produkcja spadła w lipcu w 23 z 34 działów przemysłu

Spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 23 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w lipcu 2016 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"W stosunku do lipca ub. roku spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 23 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 12,1%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 9,1%, w produkcji metali – o 7,9%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 7,4%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 7,3%, w produkcji napojów – o 6,4%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 6,1%, maszyn i urządzeń – o 5,1%" - czytamy w komunikacie.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lipcem ub. roku, wystąpił w 11 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 10,6%, wyrobów tekstylnych – o 7,5%, mebli – o 7,1% oraz artykułów spożywczych – o 3,1%, podał też Urząd.

"W stosunku do lipca ub. roku spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 20,4%, w specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 18,5%, a w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest wykonywanie obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 18%" - czytamy dalej.

>>> Czytaj też: Efekt "500 plus" nie działa? Sprzedaż detaliczna rośnie wolniej od prognoz