W ujęciu miesięcznym zamówienia spadły o 14,8 proc. w porównaniu ze wzrostem o 4,8 proc. w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji. (PAP)