Zysk operacyjny wyniósł 5,29 mln zł wobec 5,83 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 9,61 mln zł wobec 8,8 mln zł rok wcześniej.

"Wyraźnie dodatnie dynamiki osiągnięte na poziomie EBITDA są efektem skutecznej i konsekwentnej realizacji strategii koncentracji na wzroście marż. Skonsolidowana marża brutto skorygowana o sprzedaż komponentów wzrosła w pierwszym półroczu 2016 o 3,9 pkt proc. rok do roku, do 51,9% (w samym II kw. 2016 +3,7 pkt proc., do 54,1%). Zrealizowaliśmy tym samym pierwszy etap całości prac związanych z programem podniesienia marż handlowych. Program ten, oparty o optymalizację materiałową, produkcyjną i konstrukcyjno-technologiczną, rozpisany jest na 2 lata i zakończy się w czwartym kwartale 2017 roku. Docelowymi poziomami marży wyjściowej (intake) są dla Gino Rossi około 70-71%, zaś dla Simple około 78-79%" - napisano w komentarzu do wyników.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 133,04 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 136,46 mln zł rok wcześniej.

"Zgodnie z przyjętą strategią koncentracji na wzroście marż tylko w niewielkim stopniu (maksymalnie o kilka procent w skali roku) zwiększamy powierzchnię handlową. Koncentrujemy się natomiast na rozwoju e-commerce - w pierwszym półroczu uruchomiliśmy sklepy internetowe w Czechach i na Słowacji, wkrótce nastąpi to w krajach nadbałtyckich. Oceniamy, że docelowo udział kanału e-commerce w sprzedaży Simple (bez komponentów) może wynosić około 25%, a w Gino Rossi ponad 15%. Aktualnie udziały te wynoszą w sprzedaży detalicznej odpowiednio około 15% i około 9%" - podano również.

Koszty SG&A wzrosły w pierwszym półroczu o 8% rok do roku, co koresponduje ze wzrostem powierzchni handlowej. Należy przy tym pamiętać, że na poziom kosztów wpływ miała kilkuprocentowa aprecjacja EUR/PLN oraz rozpoczęcie konsolidacji spółki czeskiej (w 2Q 2015 ta spółka nie była jeszcze konsolidowana). Jednostkowo, w samym Gino Rossi koszty SG&A są na podobnym poziomie rok do roku. Jednocześnie, zgodnie z zapowiedziami istotnie ograniczono koszty finansowe - rok 2016 będzie pierwszym, w którym w pełni widoczny będzie efekt działań związanych z refinansowaniem długu przeprowadzonym w 2015 roku, stwierdzono również.

"Poziom zamówień na kolekcję jesień-zima 2016, a także sytuacja operacyjna i finansowa Grupy wskazują, że jesteśmy dobrze przygotowani do drugiego półrocza, w szczególności kluczowej w naszej branży końcówki roku" - zapowiedział zarząd Gino Rossi.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 8,5 mln zł wobec 4,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.

(ISBnews)