"Qumak wygrał właśnie kontrakt na trzyletnią obsługę zgłoszeń telefonicznych i e-mailowych do centrum awaryjnego i dystrybucyjnego Energa-Operator. Zlecenie podzielone jest na cztery obszary zadaniowe. Pierwszy obszar obejmuje podstawowe działania związane z przyjmowaniem, rejestracją i udzielaniem informacji w zakresie m.in.: zgłoszeń zagrożenia życia lub mienia wynikających z procesu dystrybucji energii elektrycznej, zgłoszeń dotyczących przerw w dostawach energii oraz przyłączeń, eksploatacji sieci, rozliczeń i windykacji. Przewidywana liczba obsługiwanych zapytań ze strony klientów Energa-Operator to 82,5 tys. w skali miesiąca" - czytamy w komunikaci.

Ta część kontraktu o wartości ok. 7,1 mln netto, jest gwarantowana przez zamawiającego. Kolejne trzy obszary rozszerzające są opcjonalne i mogą być zlecone w każdej chwili do 30 czerwca 2019 r., podano także.

Kontrakt będzie obsługiwany całodobowo w otwartym na początku sierpnia przez Qumak Centrum Usług Service Desk w Płocku.

"Mamy bogate, wieloletnie doświadczenie w zakresie outsourcingu w wielu obszarach TMT (Technology, Media, Telecommunications). Widzimy tu dla nas duże pole do dalszego rozwoju, szczególnie w obliczu szybko zmieniającego i rosnącego rynku BPO. Planujemy wykorzystywać w tym celu kompetencje, którymi już dysponujemy oraz nowe własne innowacyjne rozwiązania, które właśnie tworzymy jako komplementarne uzupełnienie naszej oferty" - skomentował prezes Qumaka Tomasz Laudy, cytowany w komunikacie.

Qumak podkreśla, że ma na swoim koncie wiele podobnych zleceń, wykonanych lub wciąż realizowanych m.in. dla czołowych koncernów telekomunikacyjnych, energetycznych czy przemysłowych. Łącznie, za pośrednictwem spółki Qumak, wsparcie techniczne i informacje otrzymuje obecnie około 25 mln klientów tych firm.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews)