Ostatnie wartości WRP to 76,95 pkt. w czerwcu i 76,75 pkt. w lipcu.

BIEC zaznacza, że tendencja do dalszego spadku wartości wskaźnika utrzymuje się, choć tempo tych zmian jest w ostatnich miesiącach nieco niższe od tego odnotowanego na przełomie roku.

"Wynika to najprawdopodobniej ze stopniowego wygasania czynników sezonowych korzystnych dla rynku pracy. Mimo to, nadal pozytywny wpływ na skalę bezrobocia ma zmniejszający się napływ nowych bezrobotnych rejestrujących się w PUP-ach" - napisano w komunikacie.

"W kierunku przeciwnym natomiast działa przede wszystkim znaczący spadek liczby osób wyrejestrowujących się z bezrobocia z powodu podjęcia pracy. Wpływ pozostałych składowych na ostateczną wartość wskaźnika jest znacząco mniejszy. Niemniej jednak spośród ośmiu jego składowych - sześć oddziałuje w kierunku spadku, a tym samym prognozuje dalszą poprawę na rynku pracy" - dodano.

BIEC wskazuje, że stopa bezrobocia rejestrowanego nadal spada, przyjmując w lipcu wartość 8,6 proc.

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych sięga obecnie 9 proc., malejąc w ujęciu miesięcznym o 0,1 punktu procentowego" - napisano.(PAP)