Orco podało, że zbycie akcji nastąpiło na podstawie umowy opcji put. Akcje zostały objęte przez holding kontrolowany przez Radovana Vitka.

Po transakcji Orco Property Group nadal posiada 93 175 451 akcji CPI Property Group, które reprezentują ok. 1,45% udziałów, podano także.

Orco Property Group jest inwestorem, deweloperem oraz zarządcą aktywów działającym na środkowoeuropejskim rynku nieruchomości i usług hotelarskich. Siedziba główna Orco Property Group mieści się w Luksemburgu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)