Zysk operacyjny wyniósł 2,29 mln zł wobec 9,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 37,26 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 48,14 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2016 r. wyniosła 0,61 mln zł wobec 0,82 mln zł straty rok wcześniej.

Lark.pl S.A. jest holdingiem skupiającym podmioty działające w dziedzinie mobilnych usług dodanych, marketingu mobilnego, elektroniki użytkowej, mediów telewizyjnych oraz zaawansowanych technologii teleinformatycznych, zarówno dla użytkowników końcowych (rynek B2C), jak i partnerów biznesowych (rynek B2B). Na koniec 2015 roku w skład grupy kapitałowej Lark.pl wchodziły następujące podmioty: Lark.pl S.A., Lark Europe S.A., Telestar S.A., Scientific Services Sp. z o.o., MNI Premium S.A. w upadłości układowej, EL2 Sp. z o.o., Navigo Sp. z o.o., oraz podmioty nie objęte konsolidacją - Ramtel Sp. z o.o. i Senise Sp. z o.o.

(ISBnews)