Strata operacyjna wyniosła 3,3 mln zł wobec 2,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 100,04 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 114,62 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 2,49 mln zł wobec 3,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)